RODO - FENIX - transport, spedycja

Przejdź do treści

Menu główne:

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZENIE DANYCH OSOBOWYCH
w Fenix Firma Usługowa Krzysztof Sulik
78-650 Mirosławiec, ul. Zamkowa 14/4

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Fenix Firma Usługowa Krzysztof Sulik przy ul. Zamkowej 14/4, 78-650 Mirosławiec.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług oferowanych przez Fenix Firma Usługowa Krzysztof Sulik przy ul. Zamkowej 14/4, 78-650 Mirosławiec oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektów należących do Fenix Firma Usługowa Krzysztof Sulik przy ul. Zamkowej 14/4, 78-650 Mirosławiec.
Dane te są niezbędne do celów wynikających     z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (RODO Art. 6 ust. 1 lit. B oraz Art. 6, ust. 1, lit. F.)
Dane osobowe przetwarzane przez Adminstatora to imię, nazwisko, nazwa firmy, nip, regon, pesel, nr dowodu tożasmości, nr paszportu, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek (monitoring wizyjny).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na Administratora.
Posiadają Państwo prawa do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem. W przypadku braku wyrażenia zgód na przedstawione przetwarzanie, przedstawiciel Administatora ma prawo odmówić realizacji umowy.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego